Hegge group

Mijlpalen

Mijlpalen Hegge

2022
2022

Hegge wint De Fakkel

De Fakkel wordt jaarlijks uitgereikt door VOKA aan een familiale onderneming in de provincie Limburg met een uitzonderlijke staat van dienst. De jury verklaart haar keuze als volgt: “Door hun familiecharter, een familieforum en een raad van advies vertoont de onderneming een sterk staaltje van familiale governance. Naast gezonde financiële cijfers durft Hegge ook op lange termijn te denken, mét oog voor innovatie. Ze toonden zich bestand tegen verschillende crisissen, en stilaan wordt ook de vijfde generatie bij de bedrijfsvoering betrokken. Het is het bewijs van een familiale onderneming die bezig is met continuïteit, maar waar de familiale cultuur nooit uit het oog wordt verloren.”
2022

Hegge Toelevering NV behaalt het ISO 14001 label

De aandacht die Hegge Toelevering NV aan het milieu schenkt, is nu ook geaudit door LRQA. Zij constateerden dat ons milieumanagementsysteem voldoet aan de ISO 14001 norm. Deze norm is een beheersysteem voor het evalueren, verbeteren en rapporteren van milieuprestaties en de opvolging van de conformiteit aan milieuwetgeving.
2021
2021

Hegge investeert mee in de doorstart van Soltech

Soltech produceert en ontwikkelt op maat gemaakte zonnepanelen die verwerkt kunnen worden in dakpannen, luifels, gevelwanden, geluidschermen, zonnemodules in voertuigen en nog veel meer. Samen met OINO, AGC, Nuhma, LRM en Quanteus investeerde Hegge mee in deze doorstart.
2018
2018

Viering 125 jaar Hegge

Op vrijdag 26 oktober 2018 vierde Hegge haar 125-jarig bestaan samen met klanten, leveranciers en andere relaties. Zaterdag 27 oktober 2018 in de namiddag toonden diverse fiere medewerkers wat er allemaal gebeurt in de gebouwen, zowel in de Bosstraat als aan de Militaire Dijk. Alle medewerkers waren uitgenodigd, samen met hun familie, voor een uitgebreid bedrijfsbezoek. ’s Avonds werd een groot feest georganiseerd voor alle medewerkers met hun partners en de familie Hegge. Het feest stond in het teken van talent. Diverse medewerkers lieten dan ook hun muzikale talenten met veel plezier zien en horen.

Video bekijken

2018

Aluwing NV

Aluwing NV wordt opgericht als dochter van Hegge Invest NV en organiseert de verkoop van de aluminium spatschermen.
2018

Metaalschrijnwerk verhuist naar nieuwe locatie

Tijdens het verlof werden de machines, voorraden en het kantoormeubilair verhuisd naar de nieuwe locatie.
2017
2017

Nieuwe thuisbasis van Metaalschrijnwerk

Hegge koopt de gebouwen van AB Tribunes NV aan de Militaire Dijk te Hamont. Na de verbouwingswerken zal dit de nieuwe thuisbasis worden van Metaalschrijnwerk. De verhuis wordt voorzien in januari 2018.
2017

Overname van de activiteiten van Rupp Industrievertretungen GmbH

Op 01/01/2017 werden de activiteiten van Rupp Industrievertretungen GmbH, met betrekking tot verkoop van aluminium spatschermen in Duitsland en Oostenrijk, overgenomen.
2016
2016

Ingebruikname opleidings-, seminarie- en ontvangstruimte.

Eén van de voormalige twee directiewoningen werd verbouwd tot een opleidings-, seminarie- en ontvangstruimte. Hierdoor zijn er nog meer mogelijkheden om de medewerkers bij te scholen, opleidingen aan te bieden en gasten te ontvangen in een aangename omgeving.
2015
2015

Qualicoat Seaside – label

In december 2015 werd het Qualicoat Seaside label behaald. Reeds 40 jaar is Hegge actief als poedercoater. Kwaliteitsvol poedercoaten is van den beginne een aandachtspunt binnen de organisatie. De toekenning van dit label gebeurde na intense audit en dito controles.
2010
2010

ISO / TS 16949

Het behalen van het ISO / TS 16949 – certificaat onderstreept eens te meer de focus die Hegge Toelevering NV legt op kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en continu verbeteren. Het kwaliteitsteam werd uitgebreid met 1 extra medewerker.
2008
2008

Nieuw gebouw voor de logistieke diensten

Juli 2008 werd een nieuw gebouw van 1.200 m² in gebruik genomen. Dit gebouw huisvest de logistieke diensten. Alle afgewerkte orders worden hier gestockeerd in afwachting dat ze door de klant afgehaald worden, dan wel geleverd worden door ons eigen vrachtvervoer. Momenteel zijn er een 90-tal mensen in vast dienstverband werkzaam bij Hegge NV, Hegge Toelevering NV en Hegge Invest NV. Het personeelsbestand wordt regelmatig aangevuld met tijdelijke krachten.
2007
2007

Nieuwe poedercoatinginstallatie in een nieuwe productiehal

Ook bij Hegge Toelevering NV wordt uitsluitend via business to business gewerkt. Het personeelsbestand werd in de loop der jaren continu uitgebreid.  Januari 2007 werd een nieuwe productiehal van 2.600 m² met sociale ruimtes in gebruik genomen. Hierin werd een compleet nieuwe poedercoatinginstallatie geïnstalleerd met volautomatische voorbehandeling en poederrobots. De meest recente technieken werden aangewend om de kwaliteit te verbeteren en de productiviteit te verhogen.
1999
1999

Marc en Luc Hegge nemen de fakkel over

Vanaf 01 oktober 1999 namen Marc en Luc, twee zonen van Gerard, de fakkel over via hun investeringsmaatschappij Hegge Invest NV. Beiden zijn verantwoordelijk voor het algemene beleid. Luc is verantwoordelijk voor de productie. Marc is daarentegen verantwoordelijk voor de verkoop, aankoop, personeel, infrastructuur en informatica. De productie is verdeeld over twee zelfstandige vennootschappen, zijnde Hegge NV en Hegge Toelevering NV. Hegge NV produceert en plaatst aluminium ramen, deuren, gevelwanden en koepels. De markt waarin wij ons bewegen zijn de utiliteits-, kantoor- en bedrijfsgebouwen. Hegge Toelevering NV is actief in de metaalverwerking. Zij is opgedeeld in 5 afdelingen, zijnde: • Plaatverwerking (lasersnijden, ponsen, plooien en knippen) • Klein-constructie (TIG, MIG en MAG lassen, robotlassen, buigen van profielen) • Productie van aluminium spatschermen • Perswerken (mechanisch en hydraulisch tot 5.000 kN perskracht) • Poedercoating
1994
1994

ISO 9001

Als toeleverancier is leverbetrouwbaarheid zeer belangrijk. Leverbetrouwbaarheid maakt deel uit van het DNA van Hegge. Om dit te onderstrepen werden de stappen tot het behalen van het ISO 9001 certificaat gezet met in 1994 als resultaat het behalen er van.
1993
1993

Sterke groei business-unit Toelevering

Vanaf 1993 is de business-unit Toelevering sterk gegroeid. Op het gebied van plaatverwerking is zeer veel geïnvesteerd in ultramoderne machines. In de business-unit Metaalschrijnwerk zocht men steeds meer de projecten op met een hogere toegevoegde waarde.
1988
1988

Oprichting Hegge Toelevering NV

In 1988 werd Hegge Toelevering NV opgericht. Niet alleen de burelen waren toen te klein aan het worden, ook de werkplaatsen waren niet meer ruim genoeg. Enkele jaren voordien had men de kans gegrepen om een aanpalend perceel aan te kopen waarop een werkplaats van 4.200 m² met 600 m² kantoren gebouwd werd. Deze gebouwen werden in december 1989 tijdens het jaarlijkse personeelsfeest ingehuldigd in aanwezigheid van uiteraard het personeel, diverse prominenten, klanten en leveranciers. Rond die periode werd BVBA Hegge omgevormd tot Hegge NV. Hamopers PVBA, dat in 1982 werd opgericht, werd in die tijd omgevormd tot Hegge Beheer NV die dan ook de moedermaatschappij werd.
1975
1975

Oprichting PVBA Hegge

In 1975 werd de PVBA Hegge opgericht, later is dit omgevormd tot BVBA. Bovendien werd er een eerste maal 1200 m² bijgebouwd. Enkele jaren later werd de volgende 1200 m² eraan gebouwd. Al snel volgde de volgende vergroting van de werkplaats. De activiteiten werden steeds verder uitgebreid. Als één van de eerste bedrijven uit de regio installeerde Hegge een moffeloven voor poedercoating. Deze installatie werd enkele jaren later uitgebreid met voorbehandelingsbaden voor aluminium en staal.
1970
1970

Start productie van stalen en aluminium schrijnwerk

Dat de twee broers niet stil konden blijven zitten, werd in 1970 duidelijk toen gestart werd met de productie van stalen en aluminium schrijnwerk. Dit gebeurde toen in de oude werkplaats op de Burg.
1962
1962

Nieuwe locatie

Begin jaren 60 waren 2 van de 5 zonen, André en Gerard, al actief in de smederij die zij op 1 januari 1962 overnamen van hun vader. Door de enorme gedrevenheid van beide broers werd de werkplaats op de Burg al snel te klein en werd er uitgekeken naar een nieuwe locatie die al snel gevonden werd. Er werd een eerste hal van 1200 m² gebouwd. Destijds bestonden de hoofdactiviteiten vooral uit draai- en freeswerk, buigen van profielen, maken van mangaten en allerhande constructies. De handel in landbouwmachines werd geleidelijk afgebouwd.
1935
1935

Adriaan Hegge gaat verder als smid

Adriaan Hegge gaat verder als smid en zet zo de traditie van zijn vader verder. Hij bouwt zijn smederij uit van een smederij voor landbouwwerktuigen, paardenhoeven, … tot een werkplaats waar spouwhaken, hooiharken, … geproduceerd werden. Tevens had hij een installatie voor het chromeren van metalen en handelde hij in landbouwmachines en (Leuvense) stoven. Zijn echtgenote had een winkel in ijzer- en huishoudwaren.
1928
1928

Ijzerhandel

Omstreeks 1928 werd door drie zonen van Andries Hegge een ijzerhandel opgericht. Het aankopen van ijzer bij de staalfabrieken en verkopen aan de lokale verbruikers was hun activiteit. Tevens was er winkel met een handel in ijzerwaren op het marktplein van Hamont. De woning met winkel werd later gerestaureerd en wordt nu het “huis Hegge” genoemd.
1893
1893

Oprichting

In 1893 richtte Andries Hegge, overgrootvader van de huidige gelegeerd bestuurders, een smederij op in het centrum van Hamont. Hij was actief als de typische dorpssmid van die tijd. Het “beslaan” van paarden en produceren en repareren van landbouwwerktuigen vormden zijn hoofdactiviteiten.

Hoe kunnen we u
verder helpen?