Category: Timeline Stories

All timeline stories.

Hegge investeert mee in de doorstart van Soltech

Soltech produceert en ontwikkelt op maat gemaakte zonnepanelen die verwerkt kunnen worden in dakpannen, luifels, gevelwanden, geluidschermen, zonnemodules in voertuigen en nog veel meer. Samen met OINO, AGC, Nuhma, LRM en Quanteus investeerde Hegge mee in deze doorstart.

Hegge Toelevering NV behaalt het ISO 14001 label

De aandacht die Hegge Toelevering NV aan het milieu schenkt, is nu ook geaudit door LRQA. Zij constateerden dat ons milieumanagementsysteem voldoet aan de ISO 14001 norm. Deze norm is een beheersysteem voor het evalueren, verbeteren en rapporteren van milieuprestaties en de opvolging van de conformiteit aan milieuwetgeving.

Hegge wint De Fakkel

De Fakkel wordt jaarlijks uitgereikt door VOKA aan een familiale onderneming in de provincie Limburg met een uitzonderlijke staat van dienst. De jury verklaart haar keuze als volgt: “Door hun familiecharter, een familieforum en een raad van advies vertoont de onderneming een sterk staaltje van familiale governance. Naast gezonde financiële cijfers durft Hegge ook op lange termijn te denken, mét oog voor innovatie. Ze toonden zich bestand tegen verschillende crisissen, en stilaan wordt ook de vijfde generatie bij de bedrijfsvoering betrokken. Het is het bewijs van een familiale onderneming die bezig is met continuïteit, maar waar de familiale cultuur nooit uit het oog wordt verloren.”

Nieuwe locatie

Begin jaren 60 waren 2 van de 5 zonen, André en Gerard, al actief in de smederij die zij op 1 januari 1962 overnamen van hun vader. Door de enorme gedrevenheid van beide broers werd de werkplaats op de Burg al snel te klein en werd er uitgekeken naar een nieuwe locatie die al snel gevonden werd. Er werd een eerste hal van 1200 m² gebouwd. Destijds bestonden de hoofdactiviteiten vooral uit draai- en freeswerk, buigen van profielen, maken van mangaten en allerhande constructies. De handel in landbouwmachines werd geleidelijk afgebouwd.

Oprichting PVBA Hegge

In 1975 werd de PVBA Hegge opgericht, later is dit omgevormd tot BVBA. Bovendien werd er een eerste maal 1200 m² bijgebouwd. Enkele jaren later werd de volgende 1200 m² eraan gebouwd. Al snel volgde de volgende vergroting van de werkplaats. De activiteiten werden steeds verder uitgebreid. Als één van de eerste bedrijven uit de regio installeerde Hegge een moffeloven voor poedercoating. Deze installatie werd enkele jaren later uitgebreid met voorbehandelingsbaden voor aluminium en staal.

Oprichting Hegge Toelevering NV

In 1988 werd Hegge Toelevering NV opgericht. Niet alleen de burelen waren toen te klein aan het worden, ook de werkplaatsen waren niet meer ruim genoeg. Enkele jaren voordien had men de kans gegrepen om een aanpalend perceel aan te kopen waarop een werkplaats van 4.200 m² met 600 m² kantoren gebouwd werd. Deze gebouwen werden in december 1989 tijdens het jaarlijkse personeelsfeest ingehuldigd in aanwezigheid van uiteraard het personeel, diverse prominenten, klanten en leveranciers. Rond die periode werd BVBA Hegge omgevormd tot Hegge NV. Hamopers PVBA, dat in 1982 werd opgericht, werd in die tijd omgevormd tot Hegge Beheer NV die dan ook de moedermaatschappij werd.

Sterke groei business-unit Toelevering

Vanaf 1993 is de business-unit Toelevering sterk gegroeid. Op het gebied van plaatverwerking is zeer veel geïnvesteerd in ultramoderne machines. In de business-unit Metaalschrijnwerk zocht men steeds meer de projecten op met een hogere toegevoegde waarde.

ISO 9001

Als toeleverancier is leverbetrouwbaarheid zeer belangrijk. Leverbetrouwbaarheid maakt deel uit van het DNA van Hegge. Om dit te onderstrepen werden de stappen tot het behalen van het ISO 9001 certificaat gezet met in 1994 als resultaat het behalen er van.

Nieuwe poedercoatinginstallatie in een nieuwe productiehal

Ook bij Hegge Toelevering NV wordt uitsluitend via business to business gewerkt. Het personeelsbestand werd in de loop der jaren continu uitgebreid.  Januari 2007 werd een nieuwe productiehal van 2.600 m² met sociale ruimtes in gebruik genomen. Hierin werd een compleet nieuwe poedercoatinginstallatie geïnstalleerd met volautomatische voorbehandeling en poederrobots. De meest recente technieken werden aangewend om de kwaliteit te verbeteren en de productiviteit te verhogen.

Nieuw gebouw voor de logistieke diensten

Juli 2008 werd een nieuw gebouw van 1.200 m² in gebruik genomen. Dit gebouw huisvest de logistieke diensten. Alle afgewerkte orders worden hier gestockeerd in afwachting dat ze door de klant afgehaald worden, dan wel geleverd worden door ons eigen vrachtvervoer. Momenteel zijn er een 90-tal mensen in vast dienstverband werkzaam bij Hegge NV, Hegge Toelevering NV en Hegge Invest NV. Het personeelsbestand wordt regelmatig aangevuld met tijdelijke krachten.

Hoe kunnen we u
verder helpen?